VAROVANJE PODATKOV IN PIŠKOTKI

Namen Obvestila o varstvu osebnih podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.
Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si PharmaHemp pridržuje pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili na najustreznejši način, npr. preko elektronske pošte ali z objavo na spletni strani.

Podatki o upravljavcu:

  • PharmaHemp d.o.o.
  • Sedež družbe: Koprska ulica 106c, 1000 Ljubljana
  • Naslov poslovne enote: Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
  • Slovenija, EU
  • ID za DDV: SI 11032413
  • Davčni zavezanec: DA
  • Matična številka: 2343428000
  • Telefon: +386 1 423 97 90
  • Email: [email protected]

Katere osebne podatke obdelujemo?

a.) Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov, naslov, mesto, kraj, ulica, država);
b.) Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša elektronska poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
c.) Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.)
d.) Podatke o strežniku (npr. datum in čas obiskov, obiskane podstrani, informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali, itd).
e.) Podatke o napravah (podatki o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do spletne strani, vključno z operacijskim sistemom, modelom, spletnim brskalnikom, itd).
f.) Podatke o uporabi naše spletne strani.
g.) Agregirane podatke za namene oglasnega trženja, kot so ogledani in kupljeni izdelki ter druge dejavnosti povezane z nakupnim procesom.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oziroma ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oziroma podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17 (ZEKom-1)).
PharmaHemp bo vaše osebne podatke obdeloval na podlagi naslednjih pravnih temeljev:
Z obiskom naše spletne strani ste sprejeli in soglašali s Splošni pogoji uporabe te spletne strani ter s podjetjem PharmaHemp sklenili pogodbo, ki se uporablja kot pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki se kodirajo in se na strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Takšen sistem preprečuje, da bi kdorkoli lahko prestregel vaše osebne podatke.
PharmaHemp obdeluje vaše osebne podatke tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:
na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19; ZPPDFT-1), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd., na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki PharmaHemp obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

PharmaHemp lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa, npr:

a.) v statistične namene in namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj obiskovalcev,
b.) za ugotavljanje težav s strežnikom in spletno stranjo,
c.) za izvajanje poslovnih analiz,
d.) za nadaljnji razvoj ponudbe,
e.) za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,
f.) za ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,
g.) na podlagi drugih zakonitih interesov.
PharmaHemp lahko v določenih primerih vaše osebne podatke obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot sta pošiljanje aktualnih novic in splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih ali nagradnih igrah ter za obveščanje o ponudbi storitev, prilagojenih vašim osebnim interesom na podlagi profiliranja, ki ga PharmaHemp uporablja v te namene. Osebna privolitev je povsem prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov obveščanja, in sicer vse do preklica privolitve.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
a.) komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
b.) sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
c.) tržno komuniciranje (pošiljanje elektronske pošte in SMS sporočil);
d.) za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
e.) za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;
f.) za namene oglasnega trženja na zunanjih spletnih mestih

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, v katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali, ki bi jih morda potrebovali v dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih, hranimo do vašega preklica oziroma v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja vas bomo ponovno prosili za privolitev.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali? Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?

Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost podjetja PharmaHemp. Zaposleni v podjetju PharmaHemp obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot zaposleni v podjetju PharmaHemp.
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo ter ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov – t.i. pogodbeni obdelovalci. Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so npr.:
a.) ponudniki storitev marketinga;
b.) ponudniki pošiljanja elektronskih poštnih sporočil;
c.) ponudniki programskih rešitev;
d.) dostavne službe, ipd.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov?

Kadarkoli lahko zahtevate vpogled oziroma dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.
PharmaHemp ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Pravica vložiti pritožbo

Kadarkoli lahko vložite pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nadzornem organu Sloveniji, to je Informacijski Pooblaščenec, z naslovom Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Izključitev odgovornosti

Družba PharmaHemp ne odgovarja za škodo, ki bi vam nastala, ker ste ponudniku posredovali napačne, lažne, nepopolne ali neažurne podatke.
Enako velja glede odgovornosti družbe PharmaHemp, če je škoda nastala zaradi kateregakoli razloga na vaši strani, npr. da je nekdo v vašem imenu nepooblaščeno opravil nakup blaga, tako da je brez razlogov na strani družbe pridobil dostop do sredstev za dostop do spletne trgovine (npr. gesla, računalnik, telefon…). Sami ste na vaši strani odgovorni za varovanje podatkov, ki so potrebni za dostop do spletne trgovine.
O vsakem sumu zlorabe svojih osebnih podatkov ali podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo) ali ob sumu nepooblaščene seznanitve s temi podatki, ste nas dolžni nemudoma obvestiti.
Kadar je med ponudnikom in uporabnikom vzpostavljen pogodbeni odnos, v vsakem primeru glede izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika veljajo določbe, ki urejajo ta odnos (pogodba, splošni pogoji ipd.).

Piškotki (cookies)

Podlaga za obvestilo o piškotkih je spremenjen Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17 (ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013 in je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek, življenjsko dobo piškotka, njegovo vrednost – naključno generirano edinstveno število.
Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev, npr. da si zapomni vaše uporabniško ime in geslo za prihodnjo registracijo ali, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabniškem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek. Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako piškotki obogatijo izkušnjo. Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Namen piškotkov

Namen piškotkov je izboljšati delovanje spletne strani in uporabniško izkušnjo pri ogledu spletnih strani. Interakcija med vami in spletno stranjo je s piškotki hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni vaše osebne preference in izkušnje. Tako se prihrani čas, brskanje po spletnih straneh pa postane bolj učinkovito.

PharmaHemp piškotki

Na spletni strani uporabljamo izključno piškotke, ki so dovoljeni v skladu z zakonom ZEKom-1. Uporabljeni so le piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje te spletne strani. Za beleženje statistike obiskanosti strani, uporabljamo sistem, ki zapiše le sejni piškotek in ne sledi vašemu nadaljnjemu vedenju na spletni strani oziroma v povezavi z drugimi stranmi. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z rabo v nadaljevanju opisanih piškotkov.
Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so začasni, nekateri pa se za določeno obdobje shranijo na vašo napravo, tudi ko našo spletno stran že zapustite. Z začasnimi piškotki merimo število obiskovalcev spletne strani, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani. S shranjenimi piškotki pa hranimo kontaktne podatke za kasnejše obiske spletne strani, tako da se vam naslednjič ni več treba prijaviti oziroma se spletni prikaz vsebine prilagodi vaši napravi. Uporabljamo tudi shranjene piškotke, ki izvirajo iz drugih spletnih mest, npr. Facebooka, Twitterja, Googla in drugih. Če se z njihovo uporabo ne strinjate, se piškotki ne bodo namestili.
Poleg naštetih uporabljamo tudi piškotke, s katerimi ugotavljamo, kako se premikate po naših spletnih straneh, katere vsebine vas zanimajo in kako dolgo je trajal vaš obisk. Na podlagi tega lahko urejamo vsebino spletnih strani in jo prilagajamo vašim potrebam.
Podatke, ki jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo izključno v statistične namene ter v namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj obiskovalcev (a le tako, da vaše identitete ni možno odkriti), za ugotavljanje težav s strežnikom, urejanje spletnih strani in obveščanje o izdelkih, za sledenje uporabniku prek različnih spletnih mest, prilagajanje vsebine njegovim interesom ter v trženjske in oglaševalske namene.

Končne določbe

Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in podjetjem PharmaHemp.

Ime piškotka
Namen piškotka
Trajanje piškotka
Avtor
Ime piškotka
TawkConnectionTime
Namen piškotka
Delovanje pogovornega okna
Trajanje piškotka
Do konca seje
Avtor
Tawk
Ime piškotka
__tawkuuid
Namen piškotka
Shranjevanje identifikacijske številke uporabnika
Trajanje piškotka
6 mesecev
Avtor
Tawk
Ime piškotka
_ga
Namen piškotka
Shranjevanje in štetje ogledov strani
Trajanje piškotka
2 leti
Avtor
Google Analitika
Ime piškotka
_gat
Namen piškotka
Branje in filtriranje zahtev botov
Trajanje piškotka
1 minuta
Avtor
Google Analitika
Ime piškotka
_gid
Namen piškotka
Shranjevanje in štetje ogledov strani
Trajanje piškotka
1 dan
Avtor
Google Analitika
Ime piškotka
_gali
Namen piškotka
Spremljanje uporabe spletne strani
Trajanje piškotka
1 minuto
Avtor
Google Analitika
Ime piškotka
lightbox_newsletter-signup-link
Namen piškotka
Ta piškotek je za pojavno pasico, ki strankam ponuja naročnino, prejemanje ponudb ali kakršne koli druge informacije ali vsebine.
Trajanje piškotka
1 leto
Avtor
Flatsome
Ime piškotka
ls_smartpush
Namen piškotka
Ta piškotek omogoča Litespeedu shranjevanje nastavitev strežnika za lažje delovanje
Trajanje piškotka
2 dni
Avtor
Litespeed
Ime piškotka
wp-wpml_current_language
Namen piškotka
Shranjevanje nastavitev jezika
Trajanje piškotka
1 dan
Avtor
WPML
Ime piškotka
flatsome_cookie_notice
Namen piškotka
Preverjanje sprejetja piškotkov s strani uporabnika.
Trajanje piškotka
1 leto
Avtor
Flatsome
Ime piškotka
_lscache_vary
Namen piškotka
Zagotovite preprečevanje predpomnjenih strani
Trajanje piškotka
2 dni
Avtor
Litespeed
Ime piškotka
tk_ai
Namen piškotka
Shranjevanje ID uporabnika
Trajanje piškotka
Do konca seje
Avtor
WooCommerce
Ime piškotka
woocommerce_cart_hash
Namen piškotka
Shranjevanje produktov v košarico
Trajanje piškotka
1 dan
Avtor
WooCommerce
Ime piškotka
woocommerce_items_in_cart
Namen piškotka
Shranjevanje produktov v košarico
Trajanje piškotka
Do konca seje
Avtor
WooCommerce
Ime piškotka
wordpress_*
Namen piškotka
Potreben za pravilno delovanja WordPress-a
Trajanje piškotka
3 meseci
Avtor
WordPress
Ime piškotka
wordpress_logged_in_*
Namen piškotka
Shranjevanje prijavljenih uporabnikov
Trajanje piškotka
Vedno
Avtor
WordPress
Ime piškotka
wordpress_sec_*
Namen piškotka
Preprečuje možnosti vdorov
Trajanje piškotka
15 days
Avtor
WordPress
Ime piškotka
wp-settings-*
Namen piškotka
Shranjevanje uporabniških nastavitev
Trajanje piškotka
Vedno
Avtor
WordPress
Ime piškotka
wp-settings-time-*
Namen piškotka
Shranjevanje uporabniških nastavitev
Trajanje piškotka
1 leto
Avtor
WordPress
Ime piškotka
wp_woocommerce_session_*
Namen piškotka
Shranjevanje uporabe spletni trgovini
Trajanje piškotka
Do konca seje
Avtor
Woocommerce
Ime piškotka
c_user
Namen piškotka
za shranjevanje edinstvenega ID -ja uporabnika
Trajanje piškotka
30 dni
Avtor
Facebook
Ime piškotka
datr
Namen piškotka
za preprečevanje goljufij
Trajanje piškotka
2 leti
Avtor
Facebook
Ime piškotka
fr
Namen piškotka
zagotoviti prikazovanje oglasov ali ponovno ciljanje
Trajanje piškotka
3 meseci
Avtor
Facebook
Ime piškotka
sb
Namen piškotka
za shranjevanje podrobnosti brskalnika
Trajanje piškotka
2 leti
Avtor
Facebook
Ime piškotka
xs
Namen piškotka
za shranjevanje edinstvenega ID -ja seje
Trajanje piškotka
3 meseci
Avtor
Facebook
Ime piškotka
spin
Namen piškotka
Tagu omogoča merjenje
Trajanje piškotka
3 meseci
Avtor
Facebook
Ime piškotka
_fbp
Namen piškotka
za shranjevanje in spremljanje obiskov na spletnih mestih.
Trajanje piškotka
3 meseci
Avtor
Facebook