PharmagoraPlus 2022
12.03.2022 – 13.03. 2022
Paris, Francija

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

CILJ:

S predstavitvijo na sejmu želi podjetje PharmaHemp d.o.o. promovirati izdelke lastnih blagovnih znamk PharmaHemp, Dr. Kent in Mikka ter širiti prodajne trge. Svoje nove izdelke želi podjetje tržiti in povečati prodajo z različnimi marketinškimi pristopi predvsem na tujem trgu Francije in drugih evropskih trgih.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Digitalna preobrazba podjetja Pharmahemp d.o.o.

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, smo v podjetju Pharmahemp d.o.o. uspešno pridobili sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna preobrazba podjetja Pharmahemp d.o.o.«.

NAMEN:

Je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

CILJ:

 • Izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Skupna vrednost projekta: 166.666,05 EUR

Višina sofinanciranja: 99.999,63 EUR

Povezava: http://www.eu-skladi.si/

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Nadgradnja elektronskega poslovanja za širitev na tuje trge

Operacija »Nadgradnja elektronskega poslovanja za širitev na tuje trge« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

 • Elektronska izmenjava med partnerji
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajni video
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Rezultati operacije bodo:

 • 1) vzpostavljen zaščiten sistem za elektronsko izmenjavo med partnerji,
 • 2) prenovljena spletna stran podjetja PHARMA-LAB.COM, prilagojena poslovanju na tujih trgih,
 • 3) vzpostavljena spletna trgovina,
 • 4) izdelan produktno-prodajni predstavitveni video podjetja in
 • 5) okrepljene kompetence zaposlenih na področju digitalne transformacije.

Višina sofinanciranja je 29.999,99 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: HTTP://EU-SKLADI.SI/.

Vitafoods Europe
5.10. – 7.10. 2021
Geneva, Švica

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

CILJ:

S predstavitvijo na sejmu želi podjetje Pharmahemp d.o.o. promovirati izdelke lastnih blagovnih znamk Pharmahemp in Dr. Kent ter širiti prodajne trge. Svoje nove izdelke želi podjetje tržiti in povečati prodajo z različnimi marktinškimi pristopi predvsem na tuji trg Nemčije in Nizozemske.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Prvo prehransko dopolnilo standardizirano na erinacin A

CILJ:

Razvoj prehranskega dopolnila iz medicinskih gliv vrste Hericium, ki bo kot prvo na svetovnem trgu imelo standardizirano in deklarirano vsebnost ključne farmakološko aktivne učinkovine v glivi – erinicin A.

DOBA IZVAJANJA:

9.7.2020 – 8.7.2022

PARTNERJI:

MycoMedica d.o.o. in Pharmahemp d.o.o.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Nova generacija ekstraktov iz konoplje za naravno kozmetiko

CILJ:

razvoj produkta – Fitokanabinoidnega olja, ki se bo proizvajalo iz industrijske konoplje in bo predstavljalo glavno sestavino novih naravnih kozmetičnih izdelkov iz konoplje.

PARTNERJI:

razvoj Favn d.o.o. in Pharmahemp d.o.o.

TRAJANJE PROJEKTA:

6.12.2018 – 5.12.2020

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«