Evropski sklad za regionalni razvoj
01.11.2022 – 30.11.2024
Financira Evropska unija – Next GenerationEU

eRECYn projekt – Trajnostna proizvodnja standardiziranih prehranskih dopolnil iz glive Hericium

CILJ:

V okviru projekta bomo razvili prehransko dopolnilo iz medicinske glive Hericium erinaceus v inovativni formulaciji, ki bo kot prvo na svetu imelo standardizirano in deklarirano vsebnost glavne nevroprotektivne učinkovne, erinacina A. Končni izdelek bomo razvili in tržili v obliki surovine za prehranska dopolnila in v obliki končnega produkta. Gre za visokokakovostno prehransko dopolnilo, proizvedeno iz 100% EKO sestavin. Glavni projektni cilj je razvoj povsem novega izdelka, ki bo predstavljal izjemno inovacijo na trgu naravnih prehranskih dopolnil.

NAMEN:

Z novim, inovativnim procesom, ki ga bomo v okviru raziskovalno-razvojnih dejavnosti tekom projekta docela optimizirali, bomo v celoti izkoristili zdravilne učinkovine, ki se v ekstrakcijskih ostankih nahajajo v obilici, obenem pa zmanjšali samo količino odpadkov. Hkrati bo sam proizvodni proces optimiziran do te mere, da bo izredno energetsko učinkovit, saj bomo tekom proizvodnega procesa namesto električne energije uporabljali odpadno toploto iz obstoječih proizvodnih procesov. Z navedenimi inovativnimi pristopi v proizvodnji bomo močno prispevali k prehodu na krožno gospodarstvo, vključno z blaženjem podnebnih sprememb, in tako dosegli visoko stopnjo tehnološke nevtralnosti.

V okviru inovativnega raziskovalno razvojnega projekta bomo izvedli vrsto R&D dejavnosti, s katerimi bomo v celoti optimizirali proizvodni proces. V sam proizvodni proces bomo uvedli popolnoma nove tehnološke procese, ki bodo potrebni za učinkovito uporabo ekstrakcijskih ostankov iz obstoječe proizvodnje kot surovine za pridobivanje ekstraktov zdravilnih učinkovin. Ti procesi v industriji prehranskih dopolnil iz medicinskih gliv še niso poznani in uvedeni v standardne procesne postopke, zato bodo predstavljali globalno inovacijo na tem področju. Projekt bo omogočil razvoj povsem novega izdelka, za katerega bo potrebno optimizirati proizvodne procese tako na laboratorijski kot tudi pilotni in industrijski ravni.

Skupna vrednost projekta znaša 539.164 EUR, vrednost sofinanciranja 299.981 EUR.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost.

Povezava: spletno mesto načrta: noo.gov.si

PharmagoraPlus 2022
12.03.2022 – 13.03. 2022
Paris, Francija

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

CILJ:

S predstavitvijo na sejmu želi podjetje PharmaHemp d.o.o. promovirati izdelke lastnih blagovnih znamk PharmaHemp, Dr. Kent in Mikka ter širiti prodajne trge. Svoje nove izdelke želi podjetje tržiti in povečati prodajo z različnimi marketinškimi pristopi predvsem na tujem trgu Francije in drugih evropskih trgih.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Digitalna preobrazba podjetja Pharmahemp d.o.o.

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, smo v podjetju Pharmahemp d.o.o. uspešno pridobili sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna preobrazba podjetja Pharmahemp d.o.o.«.

NAMEN:

Je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

CILJ:

 • Izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Skupna vrednost projekta: 166.666,05 EUR

Višina sofinanciranja: 99.999,63 EUR

Povezava: http://www.eu-skladi.si/

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Nadgradnja elektronskega poslovanja za širitev na tuje trge

Operacija »Nadgradnja elektronskega poslovanja za širitev na tuje trge« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

 • Elektronska izmenjava med partnerji
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajni video
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Rezultati operacije bodo:

 • 1) vzpostavljen zaščiten sistem za elektronsko izmenjavo med partnerji,
 • 2) prenovljena spletna stran podjetja PHARMA-LAB.COM, prilagojena poslovanju na tujih trgih,
 • 3) vzpostavljena spletna trgovina,
 • 4) izdelan produktno-prodajni predstavitveni video podjetja in
 • 5) okrepljene kompetence zaposlenih na področju digitalne transformacije.

Višina sofinanciranja je 29.999,99 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: HTTP://EU-SKLADI.SI/.

Vitafoods Europe
5.10. – 7.10. 2021
Geneva, Švica

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

CILJ:

S predstavitvijo na sejmu želi podjetje Pharmahemp d.o.o. promovirati izdelke lastnih blagovnih znamk Pharmahemp in Dr. Kent ter širiti prodajne trge. Svoje nove izdelke želi podjetje tržiti in povečati prodajo z različnimi marktinškimi pristopi predvsem na tuji trg Nemčije in Nizozemske.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Prvo prehransko dopolnilo standardizirano na erinacin A

CILJ:

Razvoj prehranskega dopolnila iz medicinskih gliv vrste Hericium, ki bo kot prvo na svetovnem trgu imelo standardizirano in deklarirano vsebnost ključne farmakološko aktivne učinkovine v glivi – erinicin A.

DOBA IZVAJANJA:

9.7.2020 – 8.7.2022

PARTNERJI:

MycoMedica d.o.o. in Pharmahemp d.o.o.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Nova generacija ekstraktov iz konoplje za naravno kozmetiko

CILJ:

razvoj produkta – Fitokanabinoidnega olja, ki se bo proizvajalo iz industrijske konoplje in bo predstavljalo glavno sestavino novih naravnih kozmetičnih izdelkov iz konoplje.

PARTNERJI:

razvoj Favn d.o.o. in Pharmahemp d.o.o.

TRAJANJE PROJEKTA:

6.12.2018 – 5.12.2020

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«